CÔNG TY CỔ PHẦN N & H LOGISTICS

Chăm sóc khách hàng
02836366941

Email
sales@nandhlogistics.vn

Công ty Cổ phần N & H Logistics cung cấp Kho Dịch vụ và Vận chuyển đảm bảo an toàn, nhanh chóng, với chi phí tiết kiệm nhất. Chúng tôi cung cấp giải pháp kho và vận chuyển hoàn chỉnh và toàn diện nhất cho khách hàng bởi dịch vụ tốt nhất và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp nhất. Do vậy để đảm bảo An toàn – An ninh cho hàng hóa được Quý khách hàng tin tưởng, ủy nhiệm cho chúng tôi lưu trữ và vận chuyển. Công ty N & H Logistics có những quy định để kiểm soát ra vào của người và hàng hóa trong khu vực Kho của N & H Logistics

ĐỐI TƯỢNG CÓ TRÁCH NHIỆM KIỂM SOÁT

1. Bảo vệ Cổng

2. Bảo vệ Giám sát khu vực Kho hàng

3. Phụ trách Kho

4. Trưởng Phòng Kho Vận

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG QUY ĐỊNH

1. CBNV làm việc tại Kho

2. CBNV Công ty (bao gồm toàn bộ các Khối Phòng Ban ngoài CBNV tại Kho

3. Khách hàng (tham quan kho hàng/nhập xuất hàng)

Các Khách hàng và CBNV công ty N & H cần nắm rõ Quy trình này, các Quy trình nhập hàng, Xuất hàng, Kiểm kê, những Quy định chung Kho hàng để phối hợp với Chúng tôi kiểm soát tốt nhất An ninh – An toàn hàng hóa của khách hàng tại Kho hàng N & H.

Công ty CP N&H Logistics

Call Now Button