CÔNG TY CỔ PHẦN N & H LOGISTICS

Chăm sóc khách hàng
02836366941

Email
sales@nandhlogistics.vn

1
Kích cỡ lưu trữ
2
Số lượng
3
Thời gian
4
Chi tiết đơn hàng

Kích thước Hộp/Thùng lưu trữ

Vui lòng nhập kích cỡ theo mét khối

m3

Tổng cộng

Gợi ý

0.25 m3 Tương đương một va li lớn

3 m3 3 m³ Tương đương 24 thùng đồ hoặc 01 phòng nhỏ

8 m3 8 m³ Tương đương 64 thùng đồ hoặc căn hộ 01 phòng ngủ

Tiếp theo

Số lượng hộp cần lưu trữ

Số lượng

Quay lại
Tiếp theo

Chọn thời gian lưu trữ

Quay lại
Tiếp theo

Chi tiết bảng báo giá

Chi phí lưu trữ của bạn

m3
ngày
VNĐ/ngày
VNĐ/ngày

Chi phí lưu trữ của bạn

m3
tháng
VNĐ/tháng

Chưa bao gồm các dịch vụ khác

Kế hoạch chúng tôi bao gồm

Quay lại
Gửi
Call Now Button