Hàng hoàn - Hàng trả

Cho dù là kinh doanh bất kỳ phương thức nào, tình trạng huỷ đơn hàng hay hoàn - trả hàng đều xảy ra.

Vậy tại N&H Logistic quy trình nhập hàng hoàn - trả hàng như thế nào? Liệu có đảm bảo quyền lợi cho đối tác của mình hay không?

Odoo • Văn bản và hình ảnh
  • Khi khách hàng có phản hồi về tình trạng sản phẩm bị lỗi hoặc những lý do dẫn đến việc đơn hàng bị huỷ. Lúc này, đơn hàng từ các sàn thương mại điện tử hoặc từ các đối tác vận chuyển sẽ được giao ngược lại kho N&H Logistics và chúng tôi có trách nhiệm nhận đơn hàng hoàn này.
  • Sau khi nhận hàng, nhân viên kho kiểm tra tình trạng hàng hoá trước khi nhập vào kho. Đồng thời, lưu giữ các bằng chứng (video, hình ảnh) về thực trạng sản phẩm hiện tại và gửi lại cho đối tác
  • Nếu chất lượng và ngoại quan của sản phẩm không thay đổi, tiến hành chuyển đơn hàng đến nơi chỉ định, dán mã barcode và lưu kho
  • Nếu tình trạng và chất lượng hàng hóa không đạt, cần trả hàng lại cho đơn vị vận chuyển (nếu lỗi này không phải do nhà cung cấp), hoặc chuyển đến khu vực bưu kiện hư hỏng để tái kiểm tra và cập nhật báo cáo cho khách hàng
Trả hàng lại cho khách hàng
  • Sau khi xác định rõ nguyên nhân và cách xử lý đơn hàng bị hoàn trả, N&H sẽ liên hệ đơn vị vận chuyển để gửi lại hàng cho khách hàng.
About Company